Rapporteur
Николай Павлов
Author of request
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 56 от Конституцията във връзка с правото на защита на българските магистрати

Resolution - 3

Съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. Актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техни права, като административни актове могат да бъдат обжалвани освен по реда на Закона за Висшия съдебен съвет и пред Върховния съд по реда на Закона за административното производство.