Rapporteur
Станислав Димитров
Author of request
54 народни представители от 36-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 89, ал. 3 от Конституцията на Република България.

Adminissibility resolution:
Оpinion of interested parties:
Petition:
Other resolutions:
Dissenting opinion on other resolutions:
Dissenting opinion on a decision:

Resolution - 13

Когато Народното събрание е отхвърлило предложение за гласуване на недоверие на Министерския съвет за цялостната му политика, не може да се прави ново предложение за недоверие в шестмесечния срок по чл. 89, ал. 3 от Конституцията на каквото и да е основание освен за извършено в този срок нарушение на Конституцията.