Rapporteur
Неделчо Беронов
Author of request
50 народни представители от ХХХVІІІ народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл.130, ал.4 от Конституцията на Република България относно това, допустимо ли е преизбиране на член на Висш съдебен съвет за втори последователен мандат в случай, че предходният мандат не е имал продължителност пет години

Resolution - 16

По смисъла на чл.130, ал.4 от Конституцията изборен член на Висшия съдебен съвет независимо от това колко време е участвал в него и на какво основание е прекратено неговото участие не може да бъде преизбиран веднага в следващ състав на Висшия съдебен съвет.