Rapporteur
Димитър Гочев
Author of request
52 народни представители от 38-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл.65, ал.2 от Конституцията, свързано със статута на народен представител

Resolution - 16

Изразът "прекъсват изпълнението" по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Конституцията означава, че кандидатът за народен представител след регистрацията си запазва заеманата от него държавна служба, но не упражнява функциите й. Ако той не бъде избран за народен представител, ще продължи изпълнението им.