Rapporteur
Александър Арабаджиев
Author of request
Група народни представители

Purpose of the request

Тълкуване на разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от Конституцията с оглед на възможността министър-председателят да не подаде оставка, след като е отхвърлено направеното от него предложение за структурни промени в правителството.

Resolution - 4

Възможно е правителството да продължи да упражнява пълномощията си и след като са прекратени пълномощията на парламента, който го е избрал. В случай, че Народното събрание гласува недоверие на Министерския съвет или на министър-председателя, както и ако исканото доверие не бъде получено, министър-председателят е конституционно задължен да подаде оставката на правителството. Прекратяването на пълномощията настъпва по силата на решението на Народното събрание. Извън тези две изрично уредени от Конституцията хипотези, за министър-председателя не възниква конституционно задължение да подаде оставката на правителството. В останалите случаи подаването на оставка съставлява свободно волеизявление на правителството или на неговия ръководител.