Rapporteur
Николай Павлов
Author of request
74 народни представители от 37-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл.164 от Конституцията

Resolution - 1

Разпоредбата на чл.164 от Конституцията определя основните елементи на държавния герб на Република България. Не съществува конституционна забрана Народното събрание да приеме други елементи към основните при утвърждаване на държавния герб.