Rapporteur
Пенчо Пенев
Author of request
48 народни представители от 36-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията

Resolution - 4

За Председател на ОС на ООН може да се избере само ръководител или член на делегацията на някоя от страните членки. Спецификата в статута му на председател не се отразява на служебното му качество, което води до несъвместимост с положението на народен представител по смисъла на чл.68 ал.1 от Конституцията. Прекратяването на пълномощията му като народен представител трябва да стане по реда на ал.2 във връзка с ал.1 т.3 и чл.72 от Конституцията.