Rapporteur
Милена Жабинска
Author of request
Министерски съвет

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията

Resolution - 13

Върховният съд е компетентен да упражнява правомощията на Върховен административен съд по чл.125 ал.2 от Конституцията до приемане на новите процесуални и устройствени закони.