Rapporteur
Георги Петканов
Author of request
51 народни представители от 41-ото Народно събрание

Purpose of the request

тълкуване на чл. 73 от Конституцията на Република България относно правната характеристика и задължителната сила на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Resolution - 7

Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не е закон, но по силата на Конституцията стои паралелно със закона в йерархията на нормативните актове.