Rapporteur
Теодор Чипев
Author of request
50 народни представители от 36-ото народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 97 от Конституцията.

Resolution - 2

Пълномощията на президента не се прекратяват на основание чл.97 от Конституцията, когато той се кандидатира за участие в президентски избори.