Rapporteur
Тодор Тодоров
Author of request
70 народни представители от ХХХVІІІ Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл.64, ал.1 от Конституцията в смисъл, кога едно Народно събрание започва да упражнява своите пълномощия, респективно от кой момент започва да тече четиригодишният срок за неговото избиране

Resolution - 5

Четиригодишният срок по чл.64, ал.1 от Конституцията започва да тече от датата на изборите за Народно събрание.