Rapporteur
Александър Арабаджиев
Author of request
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 68, ал. 2 от Конституцията и за произнасяне по спор за законността на избора на народен представител

Resolution - 8

Качеството на кандидата се запазва докато е възможно по определения от закона ред да заеме овакантен мандат или да замести избран за министър народен представител. То не се изгубва поради това, че самият той е народен представител при условията на чл.68, ал.2, изр.2 от Конституцията. Двата мандата не са равностойни. Допустимо е да се премине от единия към другия, т.е. към по-стабилния.