Rapporteur
Людмил Нейков
Author of request
50 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл.65, ал.2 и чл.68, ал.1 от Конституцията във връзка с въпроса дали министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите (членовете на Министерския съвет) заемат държавна служба по смисъла на посочените текстове

Resolution - 9

Разпоредбата на чл.65, ал.2 от Конституцията не се отнася за министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите. Те са политически фигури и органи на управление, които осъществяват вътрешната и външната политика на Република България. За да не остане страната без легитимно правителство, те могат да изпълняват функциите си и в случаите на регистрирането им за кандидати за народни представители.