Rapporteur
Младен Данаилов
Author of request
Главният прокурор

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр.3 от Конституцията.

Resolution - 22

Когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда.