Rapporteur
Пенчо Пенев
Author of request
Министерски съвет

Purpose of the request

Тълкуване на чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България

Resolution - 11

Изразът "национално значение", употребен в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, се отнася само до парковете. Публичноправната значимост и всеобща полезност е универсално понятие и се отнася до всички обекти и ресурси, посочени чл. 18, ал. 1 от Конституцията . Критериите за определянето му са от компетентността на законодателя. Законите, с които тези критерии се определят, подлежат на общо основание на конституционен контрол съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.