Rapporteur
Неделчо Беронов
Author of request
Министерски съвет

Purpose of the request

Тълкуване на чл.18, ал.2 и 3 от Конституцията

Resolution - 18

Суверенните права на държавата по чл.18, ал.2 и 3 от Конституцията, предвид тяхната специфика, могат да бъдат упражнявани както чрез предоставяне на концесии, така и чрез даване на разрешения (лицензии), като законът определя кой режим да се прилага.