Rapporteur
Красимир Влахов
Author of request
Пленумът на Върховния административен съд

Purpose of the request

Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.

Dissenting opinion on admissibility resolution:
Opinion on a decision:

Resolution - 7

         1.     По тълкувателен въпрос № 1:

 

         Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за постановяването му.

 

         2.     По тълкувателен въпрос № 4:

 

         Немотивираният съдебен акт създава конституционно нетърпимо положение. Определянето на вида и тежестта на този порок и неговите правни последици се уреждат в процесуалните закони.

 

         3. Отклонява искането на пленума на Върховния административен съд по другите тълкувателни въпроси.