Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.33, ал.5 от Закона за облагане на доходите на физическите лица - нов, обн., ДВ, бр.110 от 2001 г.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 8

Отхвърля искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл.33, ал.5 от Закона за облагане на доходите на физическите лица – нов, обн., ДВ, бр.110 от 2001 г.