Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
група народни представители при Седмото Велико Народно събрание

Предмет на искането

1. Даване на задължително тълкуване на чл. 11, ал. 4 и чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Република България 2.Конституционността на Движението за права и свободи.

допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по друго определение:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 4

   1. Отхвърля искането на 93-ма народни представители от състава на Великото народно събрание, към което са се присъединили и 53-ма народни представители от състава на 36-о Народно събрание за обявяване противоконституционността на Движението за права и свободи на основание чл. 11, ал. 4 от Конституцията на Република България.

    2. Отхвърля искането на 53-ма народни представители от 36-о Народно събрание за установяване на неизбираемост на народните представители от същото Народно събрание, избрани с листата на Движението за права и свободи в изборите, проведени на 13 октомври 1991 г.

   3. Прекратява производството по делото в частта относно искането на 93-ма народни представители от състава на Великото народно събрание, към което са се присъединили и 53-ма народни представители от състава на 36-о Народно събрание за обявяване противоконституционността на Движението за права и свободи на основание чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Република България.