Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
група народни представители при Седмото Велико Народно събрание

Предмет на искането

1.Даване на задължително тълкуване на чл.11, ал.4 и чл.44, ал.2 от Конституцията на Република България; 2.Конституционността на Движението за права и свободи.

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
особено мнение по друго определение:
допълнително искане:
друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 4

Разрешението на спора за конституционност на Движението за права и свободи е в зависимост от възприетото тълкуване на разпоредбата на чл.11,ал.4 от Конституцията и от установеното по редица фактически положения относно образуването и функционирането на движението-относно учредителите, членската маса, условията за членуване, обхват и насоченост на целите ,задачите и политическата дейност. Конституционната норма на чл.44,ал.2 не е предназначена да регламентира условията за забраняване/разпускане/ на политически партии, а посочва ограниченията на които подлежи правото на гражданите свободно да се сдружават, провъзгласено в ал.1на чл.44 от Конституцията