Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд