Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
Пленумът на Върховния административен съд

Предмет на искането

Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
особено мнение по друго определение:

Решение - 7

1. По тълкувателен въпрос № 1: Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за постановяването му. 2. По тълкувателен въпрос № 4: Немотивираният съдебен акт създава конституционно нетърпимо положение. Определянето на вида и тежестта на този порок и неговите правни последици се уреждат в процесуалните закони. 3. Отклонява искането на пленума на Върховния административен съд по другите тълкувателни въпроси.