Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
Пленумът на Върховния административен съд

Предмет на искането

Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
становище по решение:

Решение - 7

         1.     По тълкувателен въпрос № 1:

 

         Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за постановяването му.

 

         2.     По тълкувателен въпрос № 4:

 

         Немотивираният съдебен акт създава конституционно нетърпимо положение. Определянето на вида и тежестта на този порок и неговите правни последици се уреждат в процесуалните закони.

 

         3. Отклонява искането на пленума на Върховния административен съд по другите тълкувателни въпроси.