Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
ПП "Движение за права и свободи", чрез главният прокурор на Република България по реда на чл. 112 от Закона за избиране на народни представители

Предмет на искането

с искането се атакува Решение № НС-256 от 19.02.2010 г. на ЦИК

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: