Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
Главният прокурор

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 13, ал. 5, ал. 6, т. 3 и ал. 12 от Закона за данък върху общия доход.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 12

В определени случаи привилегиите, които Конституцията допуска, са оправдани. Те се създават за преодоляване на съществуващото неравноправие с цел да се постигне желаното постулирано равноправие. Принципът на равноправие пред закона би бил нарушен само ако вътре в отделните режими за данъчно третиране на правните субекти съществуват законни привилегии. Конституцията дава възможност на Народното събрание единствено чрез закон да установява облекчения и утежнения съобразно доходи и имущество.