Докладчик
Иван Първанов
Подател на искането
БКП Марксисти

Предмет на искането

1. Конституционосъобразността на чл.61 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове. 2. Законосъобразността на изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13.10.1991 г.

определение, приключващо дело: