Докладчик
Соня Янкуловa
Подател на искането
Софийски районен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 343в, ал.3 от Наказателния кодекс на Република България.