Докладчик
Десислава Атанасова
Подател на искането
Министерски съвет на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 29 март 2024 г. за възлагане на министъра на енергетиката, респективно на "БЕХ" ЕАД, за неразпределяне на дивидент от печалбата на "БЕХ" ЕАД за финансовата 2023 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2024 г.). 

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: