Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
народни представители

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, 6, 8-49, чл. 106-107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.).

документ към делото:
определение, приключващо дело: