Докладчик
Соня Янкуловa
Подател на искането
народни представители от 49-ото Народно събрание

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за отказ от произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“ , прието от 49-ото Народно събрание на 7 юли 2023 г. и обнародвано в ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.

становище на заинтересувана страна:
друго определение:
доказателства по дело:
определение по допустимост: