Докладчик
Соня Янкуловa
Подател на искането
народни представители от 49-ото Народно събрание

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за отказ от произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“ , прието от 49-ото Народно събрание на 7 юли 2023 г. и обнародвано в ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
доказателства по дело:
друго определение:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 3

Отклонява искането на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за самостоятелно произнасяне за установяване на конституционосъобразност на въпроса „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, предмет на предложение за произвеждане на национален референдум, внесено в Народното събрание от инициативен комитет на 7 април 2023 г., и прекратява производството в тази му част.

Отхвърля искането на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г., с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 14.07.2023 г.).