Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
Главен прокурор

Предмет на искането

Даване на задължително тълкуване на чл. 130, ал. 4, изр. 1 от Конституцията на Република България.

определение, приключващо дело:
друго определение:
разпореждане: