Докладчик
Филип Димитров
Подател на искането
Народни представители

Предмет на искането

Даване на задължително тълкуване на чл. 117, ал. 2 от Конституцията с въпроса: "В понятието „независимост на съдебната власт" (чл. 117, ал. 2, изречение първо), освен независимост на съдебната власт от другите две държавни власти - законодателна и изпълнителна, и функционалната независимост на всеки отделен съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател (чл. 117, ал. 2, изречение второ), включва ли се и институционална, организационна и йерархична независимост между трите органа, включени в системата на съдебната власт - съд, прокуратура и следствие?"

доказателства по дело:
определение, приключващо дело: