Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

произнасяне по въпроса: налице ли е несъответствие на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност с разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 5, чл. 19, чл. 31 ал. 3 и ал. 4, чл. 48, ал. 1, чл. 57 ал. 2 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение: