Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
Омбудсман на Република България

Предмет на искането

Искане за за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 8, т. 3 в частта „държавните" от Закона за висшето образование.

допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
становище по решение:

Решение - 5

Отхвърля искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност в частта „държавните на разпоредбата на чл. 8, т. 3 от Закона за висшето образование (oбн. ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. бр. 27 от 29.03.2024 г.).