Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
Омбудсман на Република България

Предмет на искането - Искане за за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 8, т. 3 в частта „държавните" от Закона за висшето образование.

определение:
становище на заинтересувана страна:
допълнително искане: