Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на § 17 от преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. /ЗДБ на РБ за 2022 г./.

определение, приключващо дело: