Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.).

допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело: