Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането
Тричленен състав на Върховния административен съд