Докладчик
Гроздан Илиев
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Искане на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
становище по решение:

Решение - 11

     Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния  прокурор  по смисъла на  чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор.