Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
54 народни представители от 41-о Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн. ДВ, бр. 103 от 2009 г.)

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 8

Писмените предложения за изменение и допълнение на текстовете на законопроектите, които народните представители могат да правят между първото и второто гласуване в Народното събрание представляват участие на народните представители в законодателния процес, без което законодателството в една демократична държава не може да се осъществява. Конституционно недопустимо е в случаите, когато при обсъждането на законопроектите на първо четене в постоянните комисии или в пленарната зала народни представители заявят недвусмислено, че възнамеряват да упражнят правото си да внесат предложения по отделни текстове за второто четене, да се пристъпва към второто гласуване в същото заседание.