Вид на акта
образуване на дело
Дата
21-01-2010 г.
Към дело
2/2010
Днес 21 януари 2010 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 2/2010 г. по искане на 54 народни представители от 41-о Народно събрание за обявяване за противоконституционен Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн. ДВ, бр. 103 от 2009 г.) като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 87, ал. 1 и чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.
За докладчик по делото е определен съдията Пламен Киров