Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
53 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на решението на Народното събрание от 09.12.2009 г. за освобождаването на Емилия Масларова от председател на Комисията по труда и социалната политика (ДВ, бр. 100/2009 г.)

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 3

Отхвърля искането на 53-ма народни представители от 41-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 9 декември 2009 г. (ДВ, бр. 100 от 2009 г.), с което народният представител Емилия Радкова Масларова е освободена като председател на постоянната Комисия по труда и социалната политика към Народното събрание.