Докладчик
Емилия Друмева
Подател на искането
Най-малко 1/5 от народните представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване дали е противоконституционно необнародването и невлизането в сила на нормативни текстове, приети на първо и второ четене съгласно чл. 88, ал. 1 от Конституцията, и дали е противоконституционно издаването на решение от Централната избирателна комисия за местните избори, свързано с тълкуване на понятието „живял 10 месеца“, различно от това, прието на първо и второ четене от Народното събрание на обнародвания Закон за изменение и допълнение на Закона за местните избори (ДВ, бр. 63/2007 г.).

образуване на дело:
определение, приключващо дело:
особено мнение по определение, приключващо дело:
становище по определение, приключващо дело: