Докладчик
Емилия Друмева
Подател на искането
Министерския съвет на Република България

Предмет на искането

обявяване противоконституционността на чл. 1 от Закона за амнистия (ДВ, бр. 26 от 2009 г.)

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

Отхвърля искането на Министерския съвет за установяване противоконституционността на чл. 1 от Закона за амнистия (ДВ, бр. 26 от 2009 г.).