Докладчик
Емилия Друмева
Подател на искането
Министерския съвет на Република България

Предмет на искането

обявяване противоконституционността на чл. 1 от Закона за амнистия (ДВ, бр. 26 от 2009 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 1

Всяка амнистия по дефиниция е неравенство per se, доколкото позволява на тези, които са в обхвата й, да избегнат наказателната отговорност. За тях обаче важи правилото, че всички засегнати от амнистията деяния и лица се третират равно.