Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
50 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 98 (редакция ДВ, бр. 38/2005 г.) и чл. 199, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 9

Задължението за наборна военна служба трябва да се осъществява в условията на равенство пред закона, т.е. без привилегии, основани на по-добро образование. Сигурността на страната изисква кадровите военнослужещи да са политически неутрални, поради което освобождаването им от военна служба, когато се кандидатират за изборни органи от политчески партии и коалиции не противоречи на Конституцията.