Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
ПП "Ред, Законност и Справедливост"

Предмет на искането

оспорване законността на избора на народни представители от ПП „Движение за права и свободи" в 04 МИР Велико Търново, 13 МИР Пазарджик, 17 МИР Пловдив, 19 МИР Русе, 22 МИР Смолян, 26 МИР София област, 27 МИР Стара Загора

определение по допустимост:
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 2

Обявява за незаконен избора на следните народни представители, избрани по пропорционалната избирателна система в изборите за 41-ото Народно събрание на 5 юли 2009 г.: Мариана Иванова Даракчиева от кандидатската листа на „Синята коалиция“ в 7 МИР Габрово, Рушен Мехмед Риза от кандидатската листа на Движението за права и свободи в 8 МИР Добрич и Атанас Марков Семов от кандидатската листа на Ред, Законност и Справедливост в 23 МИР София поради незаконосъобразност на проведените избори в 23 избирателни секции в Република Турция, в които са подадени 18358 действителни гласа, които трябва да бъдат изключени от базата на разпределение на гласовете, въз основа на която се определят изборните резултати.

Възлага на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители да определи изборния резултат на основата на настоящото решение на Конституционния съд във връзка с Решение № НС-255 от 15.02.2010 г. на ЦИК, след като намали по партии и коалиции подадените за тях действителни гласове с тези в посочените 23 избирателните секции в Република Турция, както следва: за РЗС с 12 гласа, за ПП „ЛИДЕР“ с 5 гласа, за ГЕРБ с 58 гласа, за ДПС с 18 140 гласа, за Атака с 26 гласа, за КБ с 33 гласа, за СПС „Защита“ с 4 гласа, за НДСВ с 27 гласа, за „Българска лява коалиция“ с 10 гласа, за ПЛАМ с 2 гласа, за ПП „Зелените“ с 4 гласа, за „Социалдемократи“ с 8 гласа, за ПП „Другата България“ с 3 гласа, за ОБП с 3 гласа, за ПП „НДСО“ с 1 глас, за БНС – НД с 5 гласа, за „Синята коалиция“ с 15 гласа, за „Родината – ДГИ – НИ“ с 2 гласа.

Отхвърля искането на главния прокурор по сезиране от Яне Георгиев Янев, политически лидер на политическа партия „Ред, Законност и Справедливост“, и кандидатите за народни представители от същата политическа партия – Красимир Дончев Каракачанов, Борис Янков Ячев и Бойко Иванов Ватев, с което се оспорва законността на избора на следните народни представители от ДПС, избрани по пропорционалната избирателна система в 41-ото Народно събрание: Хасан Илияз Хаджихасан – 04 МИР Велико Търново, Искра Димитрова Михайлова-Копарова – 13 МИР Пазарджик, Тунджай Османов Наимов – 17 МИР Пловдив окръг, Бюрхан Илиязов Абазов – 19 МИР Русе, Елин Елинов Андреев – 22 МИР Смолян, Емил Кирилов Иванов – 26 МИР София област, Лютви Ахмед Местан – 27 МИР Стара Загора.