Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
48 народни представители от XXXIX Народно събрание.

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXIX Народно събрание за установяване на противоконституционността на § 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ДВ, бр.40/2002 г./