Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
48 народни представители от ХХХІХ Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.113, ал.1 във връзка с чл.68, ал.1 от основния закон по въпроса членовете на Министерския съвет могат ли да заемат и длъжността кмет, изпълнявана от тях при избирането им за министри

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 18

Несъвместимостта по чл.113, ал.1 от Конституцията изключва заемането на длъжността кмет на община от членове на Министерския съвет и това ограничение за съвместяване не отпада при ползването на отпуск от заемащите тази длъжност.