Докладчик
Емилия Друмева
Подател на искането
група (49) народни представтели от 40-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване противоконституционност на 167;167; 6, 7, 25, 26, 29, 31-36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 74, 83, 86, 91, 94, 108 и 110-113 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33 от 30.04.2009)

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 5

Следствените органи не напускат съдебната власт, а остават част от нея, продължават да съществуват и да упражняват конституционно предвидените им функции по разследване, но в структурата на прокуратурата. Оспореното организационно преструктуриране на следствените органи при запазването на техните конституционно определени функции (извършване на разследване по наказателни дела) не е промяна във формата на държавното управление и не следва да се извършва чрез промяна на Конституцията.