Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
група (70) народни представители от 40-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване противоконституционност на 167; 3, т. 4 (чл. 6, ал. 6 от ЗИНП), 167; 23, т. 2 (чл. 39, ал. 2 от ЗИНП) и 167; 80 (чл. 115, ал. 2 и ал. 3 от ЗИНП) от Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 1

Конституцията на Република България, както и повечето конституции на държавите в Европейския съюз и в Европа не определят типа на избирателната система, като предоставя това на законодателната власт в лицето на парламента. Поради това Конституционният съд не може да ревизира политически изразената воля на Народното събрание в този изменителен закон, който въвежда наред с пропорционалното и мажоритарно начало.