Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
група (70) народни представители от 40-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване противоконституционност на 167; 3, т. 4 (чл. 6, ал. 6 от ЗИНП), 167; 23, т. 2 (чл. 39, ал. 2 от ЗИНП) и 167; 80 (чл. 115, ал. 2 и ал. 3 от ЗИНП) от Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители

определение по допустимост:
особено мнение по решение:

Решение - 1

1. Обявява за противоконституционен:

 - Член 6, ал. 6 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) (ДВ, бр. 37 от 2001 г., с последно изменение в ДВ, бр. 31 от 24 април 2009 г.), създадена с § 3, т. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (ЗИДЗИНП) (ДВ, бр. 31 от 24 април 2009 г.), относно думите “получилите не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и чужбина”, с които се въвежда осем процента национална изборна бариера за коалициите.

2. Отхвърля искането за обявяване противоконституционността на:

 - Член 39, ал. 2 ЗИНП, създадена с § 23 , т. 2 ЗИДЗИНП.

 - Член 115, ал. 2 и ал. 3 ЗИНП, създадени с § 80 ЗИДЗИНП.

 - Разпоредбите от Закона за избиране на народни представители в редакцията им след Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (ДВ, бр. 31 от 2009 г.), които представляват логическо единство с чл. 39, ал. 2 ЗИНП и с чл. 115, ал. 2 и 3 ЗИНП.