Докладчик
Маргарита Златарева
Подател на искането
76 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.93, ал.2 от Конституцията в частта й относно изискването кандидатът за президент „да е живял последните пет години в страната“.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Български гражданин, кандидат за президент “е живял последните пет години в страната” по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията, когато фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора. За живеене в страната по смисъла на чл.93, ал. 2 от Конституцията се приема и престоят в чужбина за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.