Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, с която се изменя чл. 84, т. 1 ГПК.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Освобождаването на държавата и държавните учреждения от заплащане на държавни такси при предявяване на искове в съда във всички случаи, независимо от предмета на делото, нарушава изискването за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност, представлява неоправдана привилегия за държавната собственост, накърнява равенството на страните в съдебния процес и е несъвместимо с принципа на правовата държава. Заплащането на държавна такса при предявявеното на иска се свързва не само с възмездяването на правораздаването като публична услуга, но и с мотивиране на потенциалните ищци към добросъвестно упражняване на процесуалните права. Законодателната преценка за освобождаване от държавни такси се определя не от вида правен субект, носител на съдебно предявеното право, а от характера на самото право или от начина на неговата защита.