Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.60, ал.1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове чл.66, ал.3 от Закона за местните избори

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Прекратяването на агитацията на политическите партии и лица 24 часа преди изборния ден представлява израз на балансирано регламентиране упражняването на двете основни права - правото на свободен избор (свободната воля за избиране) и правото за изразяване. Правото на избиране с изразяване на свободна воля е с по-висока обществена стойност, отколкото правото да се извършва предизборна агитация. В този 24-часов период извършването на агитация би представлявало недопустимо посегателство върху формирането на свободна воля на гражданина-избирател. При ограничаване на правото на получаване и разпространение на информация чрез публикуване на резултати от допитване до общественото мнение със ЗИНПОСК - 14 дни преди изборния ден и ЗМИ - 7 дни преди изборния ден се нарушава конституционният принцип за справедливо балансиране на конституционните права. Моментът, от който трябва да бъде защитена свободната воля на избирателя от научаването на резултатите от допитванията сред електората, не може да предшества срока за прекратяване на агитацията, като се държи сметка за силата на влияние на двата фактора.